Privacyverklaring

1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens/ Contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en danken u hartelijk voor uw belangstelling. Hieronder informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Friends & Coffee, Hortensiastraat4, 5644 KP Eindhoven, E-Mail: info@friendsandcoffee.nl (hierna: Friends & Coffee). De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen aan de verantwoordelijke) gebruik van een SSL- c.q. TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks “https://“ en het vergrendelingspictogram in de adresbalk van uw browser.

2. Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Bij uitsluitend informatief gebruik van onze website, dat wil zeggen dat u zich niet registreert of de informatie op andere wijze aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen die gegevens die uw browser doorgeeft aan onze server (de zogenaamde server-logfiles). Als u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die we om technische redenen nodig hebben om u onze website te kunnen tonen:

 • welke van onze website u bezoekt;
 • datum en tijdstip van uw bezoek;
 • hoeveelheid verzonden gegevens in bytes;
 • bron van waar u naar onze website werd geleid;
 • gebruikte browser;
 • gebruikt besturingssysteem;
 • gebruikt IP-adres (eventueel geanonimiseerd).

De verwerking gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang voor de verbetering van de stabiliteit en de functionaliteit van onze website. Er vindt geen verspreiding of ander gebruik van de gegevens plaats. Wij behouden ons het recht voor de server-logfiles achteraf te controleren voor zover er concrete vermoedens bestaan op onrechtmatig gebruik.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien:

 • u nadrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor afwikkeling van een overeenkomst met u;
 • de verwerking noodzakelijk is voor het nakomen van een rechtsverbintenis;
 • de verwerking noodzakelijk is voor behartiging van een gerechtvaardigd belang en er geen ernstige vermoedens bestaan dat er een overwegend beschermend belang bestaat aan het niet verstrekken van uw gegevens.

3. Cookies

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina´s cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen. Sommige van deze cookies worden aan het einde van uw bezoek na het sluiten van uw browser, weer gewist (dit zijn de sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer staan zodat onze partnerbedrijven (cookies van derden) bij een volgend bezoek uw browser kunnen herkennen (permanente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken de cookies persoonlijke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en het IP-adres. Permanente cookies worden automatisch gewist na een bepaalde tijdsduur die afhankelijk van de soort cookie verschillend kan zijn.

Cookies dienen er deels voor om het opslaan van instellingen in het bestelproces makkelijker te maken (ze onthouden bijvoorbeeld de inhoud van een virtuele winkelmand voor een later bezoek aan de website). Indien we via afzonderlijk geïmplementeerde cookies ook persoonsgegevens verwerken, gebeurt deze verwerking overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG of voor de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang in de best mogelijke functionaliteit van de website evenals een klantvriendelijke en effectieve beleving van het websitebezoek.

Wij werken eventueel samen met reclamepartners die ons helpen om ons internetaanbod voor u interessanter te maken. Daarom worden hiervoor bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf geplaatst. Als we samenwerken met de genoemde reclamepartners wordt u persoonlijk in de onderstaande paragrafen geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de afzonderlijk verzamelde informatie.

We wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt zo zelf beslissen over acceptatie of afwijzing van bepaalde cookies. Elke browser is anders waar het om het beheer van cookies gaat. Meer informatie hierover en over wijzigen van cookie-instellingen vindt u voor de afzonderlijke browsers in onderstaande links:

We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het niet accepteren van cookies beperkt kan zijn.

4. Contact

Als u contact met ons wilt opnemen (bijvoorbeeld met behulp van het contactformulier of per e-mail), worden uw persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens bij het invullen van een contactformulier worden verzameld, is zichtbaar in het contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen voor het beantwoorden van uw vraag c.q. voor het opnemen van contact en gebruik door de daaraan verbonden technische administratie. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens ligt in ons gerechtvaardigd belang in het beantwoorden van uw vraag overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Als u contact met ons opneemt met als doel het afsluiten van een overeenkomst dan is de aanvullende rechtsgrond voor de verwerking art. 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden na het verwerken van uw aanvraag gewist als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is afgedaan en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

5. Gegevensverwerking bij opening van een klantaccount en voor afwikkeling van een overeenkomst

Overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG worden persoonsgegevens ook verzameld en verwerkt als u ons deze gegevens verstrekt voor het aangaan van een overeenkomst of bij de opening van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is zichtbaar in de invoerformulieren. Verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk als u een bericht stuurt aan eerdergenoemd adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor het nakomen van de overeenkomst. Als de overeenkomst helemaal is afgehandeld of na verwijderen van uw klantaccount worden uw gegevens, rekening houdend met belastingtechnische of handelsrechtelijke bewaartermijnen, geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist. Dit voor zover u niet uitdrukkelijk toestemming hebt verleend voor verder gebruik van uw gegevens of als we ons een wettelijk toegestaan gegevensgebruik hebben voorbehouden, waarover we u onderstaand nader informeren.

Wij gebruiken uw e-mailadres niet alleen voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook om u te informeren over soortgelijke goederen/diensten. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres zonder dat hiervoor kosten ontstaan anders dan de transmissiekosten overeenkomstig het basistarief. Indien u geen verdere reclame wenst te ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar: info@helendzilver.nl of klik op de link “Afmelden” aan het einde van de nieuwsbrief.

6. Commentaarfunctie

In het kader van de mogelijkheid tot het reageren op deze website wordt behalve uw reactie zelf ook informatie opgeslagen over het tijdstip ervan en de door u gekozen naam. Deze worden eveneens op de website gepubliceerd. Bovendien wordt uw IP-adres om veiligheidsredenen geregistreerd en opgeslagen en voor het geval dat de betrokkene door een reactie de rechten van derden schendt of onwettige inhoud plaatst. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te kunnen nemen als een derde bezwaar maakt en van mening is dat de door u publiekelijk gemaakte inhoud onwettig is. De rechtsgrond voor de opslag van uw gegevens zijn overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b en f AVG. We behouden ons het recht voor om reacties te verwijderen indien deze door derden als onwettig worden aangemerkt.

7. Het gebruik van uw gegevens voor direct marketing

7.1 Aanmelding voor onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich wilt aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief sturen we u regelmatig informatie over onze producten/aanbiedingen. De enige informatie die wij nodig hebben is uw e-mailadres. Het beschikbaar stellen van andere gegevens is vrijwillig, deze gegevens worden alleen gebruikt om u persoonlijk te kunnen benaderen. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dat betekent dat u eerst dan de nieuwsbrief per mail ontvangt zodra u nadrukkelijk heeft aangegeven dat het verzenden van de nieuwsbrief is toegestaan. Wij zenden u dan een bevestigingsmail waarin u wordt verzocht de link aan te klikken en waarmee u bevestigt dat u in toekomst de nieuwsbrief wilt ontvangen. Aanmelding voor de nieuwsbrief is toegestaan vanaf 16 jaar. Met uw aanmelding verklaart u dat u 16 jaar of ouder bent.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 par. 1 lid sub a AVG. Bij de inschrijving voor onze nieuwsbrief slaan we uw door de Internet Service Provider (ISP) geregistreerd IP-adres evenals de datum en tijd van de registratie op om later mogelijk misbruik van uw e-mailadres te voorkomen. De door ons verzamelde gegevens bij de registratie voor de nieuwsbrief worden uitsluitend voor promotionele doeleinden gebruikt. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht naar de verantwoordelijke te sturen. Na uitschrijving zal uw e-mailadres onmiddellijk worden verwijderd uit onze maillijst voor zover u niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij geen overstijgend belang hebben bij het gebruik van uw gegevens en die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring hebben geïnformeerd.

7.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons bij aankoop van goederen c.q. diensten uw e-mailadres heeft gegeven, behouden we ons het recht voor om u regelmatig per mail te informeren over aanbiedingen voor soortgelijke goederen c.q. diensten uit ons assortiment. Hiervoor hoeven we, overeenkomstig art. 7 lid 3 UWG (Duitse wet tegen oneigenlijke concurrentie)/AVG geen afzonderlijke toestemming aan u te vragen. De gegevensverwerking vindt in zoverre uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang in gepersonaliseerde direct marketing overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG. Indien u het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel aanvankelijk hebt geweigerd, zal er door ons geen mailzending naar u plaatsvinden. U heeft het recht om het gebruik van uw e-mailadres voor de genoemde reclamedoeleinden te allen tijde met effect voor de toekomst tegen te spreken door een bericht te sturen aan de bovengenoemde verantwoordelijke. Hieraan zijn voor u alleen de transmissiekosten overeenkomstig de basistarieven van toepassing. Na ingang van uw tegenspraak wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

8. Gebruik van Social Media: video´s

9.1 Gebruik van YouTube video´s

Deze website gebruikt de ingebedde functie van YouTube voor het vertonen van video´s van de aanbieder “YouTube“, onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google“).

Hierbij wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt die overeenkomstig de informatie van de aanbieder een opslag van gebruikersinformatie eerst initieert bij de weergave van een video. Als de weergave wordt gestart van ingebedde YouTube video´s gebruikt de aanbieder YouTube-cookies om informatie te verzamelen over het gebruikersgedrag. Volgens de informatie van YouTube dienen deze onder andere voor het verzamelen van statistieken, ter verhoging van de gebruiksvriendelijkheid en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google ingelogd bent, worden uw gegevens als u een video aanklikt direct aan uw account toegewezen. Als u bezwaar hebt tegen toewijzing aan uw profiel bij YouTube, dient u uit te loggen voordat u de activeringsknop gebruikt. Google slaat uw gegevens op (ook voor niet-ingelogde gebruikers) als een gebruiksprofiel en evalueert deze gegevens. Overeenkomstig art. 6, lid 1, sub f AVG is een dergelijke evaluatie gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Google in het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of een op maat gemaakt ontwerp van de website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijk gebruikersprofiel. Indien u gebruik wilt maken van dit recht dient u contact op te nemen met Google.

Los bezien van de weergave van de ingebedde video´s wordt bij elke klik om deze video´s te openen een verbinding gemaakt met het Google netwerk “DoubleClick“ waardoor buiten onze invloed om verdere gegevensverwerkingsprocessen geïnitieerd kunnen worden.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “YouTube“ vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

9. Online-Marketing

10.1 Gebruik van Google AdWords Conversie-tracking

Deze website gebruikt het online-advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords Conversie-tracking van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google“). Wij gebruiken Google AdWords om u met behulp van advertenties (zogenaamde Google AdWords) attent te maken op aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand daarvan kunnen we vaststellen hoe succesvol afzonderlijke reclamecampagnes zijn. Dit helpt ons om onze website aantrekkelijker te maken en de reclamekosten nauwkeuriger te kunnen berekenen.

De cookie voor conversie-tracking wordt geplaatst als een gebruiker klikt op een door Google gepubliceerde AdWord. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden geplaatst. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina´s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en werd doorgestuurd naar deze pagina. Elke Google AdWords klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van AdWords klanten traceren. De informatie die met behulp van de conversie-cookies werd verzameld dient voor het verzamelen van conversie-statistieken voor AdWords klanten die hiermee hebben ingestemd. De klanten kennen zo het totaal aantal gebruikers dat heeft geklikt op hun advertentie en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversie-tracking tag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. Indien u niet wilt deelnemen aan tracking kunt u deze functie blokkeren door het deactiveren van de cookie van Google conversie-tracking via de instellingen in uw browser. U wordt dan niet opgenomen in de conversie-tracking statistieken. Wij gebruiken Google AdWords op basis van ons gerechtvaardigd belang aan doelgerichte reclame overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG.

Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd.

Meer informatie over de privacyverklaring van Google vindt u hier: http://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor reclamedoeleinden duurzaam deactiveren door deze via de bewuste instelling van uw browser of door de browser plug-in in onderstaande link te downloaden en te installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996

We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het niet accepteren van cookies niet of beperkt kan zijn.

10. Webanalysediensten

11.1 Google (Universal) Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies, kleine tekstbestanden, die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse mogelijk maken van uw websitegebruik. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website (incl. van het ingekorte IP-adres) wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp()”, die een anonymisering door inkorting van het IP-adres garandeert en een directe persoonsgerelateerdheid uitsluit. Door de extensie wordt uw IP-adres door Google vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het hele IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen vindt de verwerking plaats overeenkomstig art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang in de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliserings- en marketingdoeleinden. Google gebruikt deze informatie in onze opdracht om uw websitegebruik te analyseren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere met het gebruik van de website en internet gepaard gaande diensten voor ons uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurd IP-adres wordt niet verbonden met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van deze cookies voorkomen door de instelling van uw browser aan te passen. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website in dit geval beperkt kan zijn.U kunt bovendien de door de cookie verzamelde gegevens, het gebruik van de website-gerelateerde gegevens (incl. van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de in onderstaande link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browser plug-in of bij browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie te plaatsen. Deze voorkomt in het vervolg de gegevensverzameling door Google Analytics op deze website (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien u uw cookies in deze browser wist, dient u opnieuw op deze link te klikken): Google analytics deactiveren Google LLC, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst “Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd: https://www.privacyshield.gov/list

Deze website gebruikt Google Analytics bovendien voor een apparaat overstijgende analyse van bezoekersstromen die wordt uitgevoerd via een user-ID. U kunt in uw klantaccount onder “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens“ de apparaat overstijgende analyse van uw gebruik deactiveren. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

U kunt het verzamelen en de opslag van uw gegevens via de user-ID te allen tijde met effect voor de toekomst tegenspreken. Hiervoor dient u Google Analytics op alle door u gebruikte systemen, in een andere browser en op uw mobile eindapparatuur, te deactiveren.

Deze website gebruikt bovendien de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden opgesteld met informatie over demografische gegevens zoals leeftijd, geslacht en interesses van websitebezoekers. Deze gegevens zijn de resultaten van de op interesse afgestemde reclame van Google, het Google display netwerk en uit de bezoekersgegevens van derden. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google account deactiveren of het verzamelen van uw gegevens door Google in het algemeen tegenspreken. U kunt deactiveren met behulp van een browser plug-in van Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Als alternatief voor de browser plug-in of browsers op mobiele apparaten kunt u op de volgende link klikken om een opt-out cookie te plaatsen. Deze voorkomt in het vervolg het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website (deze opt-out werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Indien u uw cookies in deze browser wist, dient u opnieuw deze link aan te klikken): Google analytics deactiveren Meer informatie over Google (Universal) Aanalytics vindt u hier: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

11. Retargeting/remarketing/aanbevelingsreclame

Facebook Custom Audience via de pixel-procedure

Deze website gebruikt Facebook-Pixel van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS (“Facebook”). In geval van een uitdrukkelijke toestemming kan hiermee uw gebruikersgedrag worden gevolgd nadat u een Facebook-advertentie hebben gezien of aangeklikt. Deze procedure dient om het effect van Facebook-reclame voor de statistieken en marktonderzoeksdoeleinden te analyseren en kan zo bijdragen aan het optimaliseren van toekomstige reclamecampagnes. De verzamelde gegevens zijn anoniem, we kunnen deze niet traceren naar de identiteit van de gebruiker. Facebook slaat deze gegevens wel op en verwerkt ze zodat een verbinding kan worden gemaakt met het bijbehorende gebruikersprofiel. Zo kan Facebook deze gegevens gebruiken voor eigen reclamedoeleinden conform de privacyverklaring van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). U kunt het Facebook en hun partners mogelijk maken om advertenties op en buiten Facebook te tonen. Bovendien kan voor deze doeleinden een cookie worden opgeslagen op uw apparaat. De verwerkingsprocedures gebeuren uitsluitend na uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a AVG. Alleen gebruikers ouder dan 13 jaar mogen toestemming geven voor gebruik van Facebook-pixels. Iemand die jonger dan 13 jaar is heeft daarvoor toestemming van de ouders of voogd nodig. Facebook, gevestigd in de VS, is gecertificeerd door de VS-EU Beschermingsovereenkomst „Privacy Shield“ die ervoor zorgt dat het niveau van gegevensbescherming in de EU wordt nageleefd. Om het plaatsen van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw browser zo instellen, dat voortaan geen cookies meer op uw computer kunnen worden geplaatst c.q. al geplaatste cookies worden gewist. We wijzen u erop dat de functionaliteit van onze website bij het deactiveren van alle cookies beperkt kan zijn. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals Facebook ook op de website van Digital Advertising Alliance deactiveren: https://www.aboutads.info/choices/

Als u uitdrukkelijke toestemming gaf voor het gebruik van Facebook Custom Audiences, kunt u het verzamelen van gegevens, het opstellen van een gebruikersprofiel en het plaatsen van cookies met effect voor de toekomst tegenspreken en met behulp van de volgende link een opt-out cookie plaatsen

12. Rechten van de betrokkene

12.1 De van toepassing zijnde wetgeving inzake bescherming persoonsgegevens biedt u uitgebreide wettelijke bescherming (informatie- en interventierechten) tegen de voor verwerking van uw gegevens verantwoordelijke. Hieronder informeren wij u daarover:

 • recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de GDPR: u heeft in het specifieke geval recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de termijn van opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, beperking van de verwerking, reclame bij de toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profiling en eventueel zinvolle informatie over de gebruikte logica en de u betreffende reikwijdte als ook de gewenste effecten van deze verwerking, uw recht op informatie over welke garanties er zijn overeenkomstig art. 46 AVG bij het doorsturen naar derde landen;
 • recht op correctie overeenkomstig art. 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke correctie als er onvolledige of onjuiste gegevens van u in ons gegevensbestand zijn opgeslagen;
 • recht op verwijdering overeenkomstig art. 17 AVG: u heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens overeenkomstig art. 17 par. 1 AVG. Dit recht is niet van toepassing in het specifieke geval van verwerking van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting om redenen van openbaar belang of als er sprake is van gelding, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG: u heeft het recht beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen zolang de juistheid van de gegevens wordt onderzocht, als u verwijdering van uw gegevens vanwege ontoelaatbaarheid en in plaats daarvan beperking van de gegevensverwerking eist, als u uw gegevens nodig heeft om uw recht op verweer uit te oefenen of zich te verdedigen tegen rechtsvorderingen, of wanneer u verweer op grond van uw specifieke omstandigheden aangetekend hebt, voor de tijd dat nog niet vaststaat of onze wettelijke belangen die van u overstijgen;
 • recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG: als u het recht op informatie, verwijdering of beperking van de verwerking van de gegevens tegenover de verantwoordelijke gebruikt, is deze verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, te informeren over deze verwijdering of beperking van de verwerking van de gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of tot onevenredig hoge kosten leidt. U heeft het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 AVG: u heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking heeft gesteld, in een gestructureerd, algemeen leesbaar format te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen voor zover dit technisch mogelijk is;
 • recht op herroeping overeenkomstig art. 7 lid 3 AVG: u heeft het recht om een eenmaal gegeven toestemming tot verwerking van de gegevens te allen tijde te herroepen met effect voor de toekomst. In het geval van herroeping zullen wij uw gegevens onmiddellijk verwijderen, indien verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een rechtsgrond waarvoor geen toestemming vereist is. Herroeping doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van inwilliging van de herroeping van de verwerking van de persoonsgegevens tot aan de herroeping;
 • recht op beroep overeenkomstig art. 77 AVG: als u van mening bent dat met de verwerking van uw persoonsgegevens de AVG wordt geschonden, heeft u, onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of beroep in rechte, het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw woonplaats, uw standplaats of plaats van de vermeende schending.

12.2 JURIDISCH RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGINGWEGING UW PERSOONSGEGEVENS WILLEN VERWERKEN OP BASIS VAN ONZE GELDENDE WETTELIJKE BELANGEN, HEEFT U, OM PERSOONLIJKE REDENEN EN VANUIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, HET RECHT OM NU EN IN DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DIT PROCES.

ALS U VAN UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. HET BLIJFT ONS ECHTER VOORBEHOUDEN DOOR TE GAAN MET DE VERWERKING ALS WIJ DWINGENDE EN GERECHTVAARDIGDE GRONDEN KUNNEN VOORLEGGEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKING DE HANDHAVING, UITOEFENING EN VERDEDIGING VAN EEN RECHTSVORDERING DIENT.

ALS UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS ZIJN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIT DOEL. U KUNT UW RECHT OP BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS ALS BOVEN BESCHREVEN.

ALS U VAN UW RECHT VAN BEZWAAR GEBRUIK MAAKT, BEËINDIGEN WIJ DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN.

13. Opslagduur van persoonsgegevens

De duur voor opslag van persoonsgegevens is gebonden aan de wettelijke bewaartermijnen (zoals handelsrechtelijke en fiscale bewaartermijnen). Na afloop van de termijn worden de gegevens dan ook vernietigd voor zover deze voor de overeenkomst niet langer van belang zijn en/of er aan onze kant geen legitiem noodzakelijkheid meer bestaat.

14. Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om steeds te kunnen voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan te kunnen brengen bijvoorbeeld voor de invoering van nieuwe diensten. Bij uw volgende bezoek is dan het nieuwe privacybeleid van toepassing.